8 različitih dizajna - Mermer 🗣️ 🇷🇸 🇭🇷 🇸🇮

Regular price €9,99

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Na ovom kursu naučićete da lako i jednostavno odradite dizajn koji će vaši klijenti voleti.

8 tutorijala sa Step by step objašnjenjem.

Korišćeni materijali:

Tipse
Četkice: DS4JB "Страйпер", DS43R - 5/0
Boje: 001, 003, 062, 063
Folije: Gold 1, Gold 2, Silver
Farbplateau
Smart Rubber Base
Kamuflažne baze: 018, 019, 021
Super Shiny Top Coat